Referenssit: As Oy Koulumestari 105 kW ilmavesilämpöpumppu

As Oy Koulumestarissa toteutettiin lämmitysjärjestelmän saneeraus 105 kW ilmavesilämpöjärjestelmällä. Entisen kevytöljyllä toimineen lämmitysjärjestelmän vuosittaiset lämmityskustannukset olivat ennen saneerausta n. 45 000 €/v. Uudella järjestelmällä kolmen vuoden mittausjakson totautuneet lämmityskustnnukset ovat olleet seuraavat: kevytpolttoöljy n. 11 000 € ja sähkö n. 3 100 €, eli keskimäärin vuosittainen kustannus on ollut n. 14 000 €/v. Säästöä uudella järjestelmällä kertyy siis n. 31 0000 €/v.

Nykyisen lämmitysjärjestelmän päälämmönlähteenä toimii Carrierin 105 kW ulkoyksikkö, joka on naamioitu aidalla roskakatoksen yhteyteen. Ulkoyksikön ja pannuhuoneen välillä kiertää vesi-glykoli seos, joten jäätymisvaaraa ei ole edes sähkökatkoksen yhteydessä kovilla pakkasilla. Ulkoyksikkö lataa varaajia, joissa lämmitetään käyttövesi ja johdetaan säätöventtilien kautta lämpö patteriverkostoon. Jos ulkoyksikköön tulee toimintahäiriö tai tehot eivät kovilla pakkasilla riitä, aktivoituu entinen öljylämmitys automaattisesti rinnalle. Laitteiston säätö sekä valvonta on toteutettu Oumannin selainpohjaisella Ounet valvomolla, joka mahdollistaa mittaustietojen jatkuvan tallennuksen sekä laitteiston reaaliaikaisen valvonnan.

Urakan yhteydessä uusittiin myös taloyhtiön sähköpääkeskus ja syöttökaapeli.

← Takaisin sivulle Taloyhtiöt
Ota yhteyttä!